O nás

Poskytujeme různé druhy právních služeb na území celé České republiky již od roku 1990. Patříme mezi středně velké advokátní kanceláře se sídlem v centru Prahy. Součástí našeho kolektivu jsou zkušení advokáti s dlouholetou praxí z mnoha právních oblastí.

Naší specializací je občanské právo, cestovní právo, pracovní právo, zdravotnické právo a právo v oblasti realit. Právní služby poskytujeme právnickým i fyzickým osobám formou porad, sepisování písemností i zastupování při řešení sporů před soudy. Větší část naší klientely tvoří pacienti, které zastupujeme ve sporech o náhradu škody na zdraví a o náhradu další nemajetkové újmy. Součástí našeho kolektivu jsou i právníci s medicínským vzděláním, kteří dokáží předem kvalifikovaně vyhodnotit zdravotnickou dokumentaci pacientů. To nám umožňuje předem posoudit, které případy mají velkou naději na úspěch a domáhat se odškodnění pouze tehdy, jestliže je ze zdravotnické dokumentace zřejmé pochybení zdravotnického zařízení. Více také na www.zdravotnickepravo.eu.

Bohaté zkušenosti máme v oblasti pracovního práva, mezi naše klienty patří i významné obchodní společnosti. Často řešíme i záležitosti rodinného práva, zejména úpravy výživného a vztahů mezi rodiči a dětmi.

Dále se zaměřujeme na právní služby v oblasti realit, zejména na převody nemovitostí, na bytové právo, právní vztahy v bytových družstvech a na různé druhy nájemních vztahů. Klienty zastupujeme zejména při jednání o koupi či nájmu nemovitostí s realitními kancelářemi, přímými majiteli nemovitostí i s bankami.

Naši kancelář najdete v centru Prahy v ulici Francouzská, 2 min od Náměstí Míru přímo proti zastávce tramvaje Jana Masaryka.

Náš tým

_MG_4922

JUDr. Viktor Pak

Specializace: zdravotnické právo bytová družstva nemovitosti, dražby a bytové právo občanské a obchodní právo včetně řešení sporů, správní právo Vystudoval

_MG_5067

JUDr. Lucie Marelová

Specializace: pracovní právo, občanské a obchodní právo včetně řešení sporů, cestovní ruch, bytové právo a právo nemovitostí Vystudovala Právnickou

_MG_4886

JUDr. Irena Paková

Specializace: rodinné právo, občanské a obchodní právo včetně řešení sporů, právní vztahy týkající se divadelní činnosti Vystudovala Právnickou

cenek

MUDr. Mgr. Jan Čeněk

Specializace: zdravotnické právo, bytová družstva, občanské a obchodní právo včetně řešení sporů MUDr. Mgr. Jan Čeněk je absolventem právnické i lékařské

mario

MUDr. Mgr. Mario Švehelka

Specializace: zdravotnické právo, autorské právo, občanské právo, obchodní právo Vystudoval Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze v roce

viktorpakmgr

Mgr. Viktor Pak

Specializace: cestovní právo, pracovní právo, občanské a obchodní právo včetně řešení sporů, franšízing, bytové právo a právo nemovitostí V roce