Z médií

Jaká práva mají pacienti v ČR? Přečtěte si etický kodex Práva pacientů

Naše advokátní kancelář se dlouhodobě specializuje také na oblast zdravotnického práva. Pomáháme pacientům domoci se náhrady škody například v případě pochybení lékaře či nemocnice. Více informací o našich službách v této oblasti a úspěšně vyřešených případech najdete na našem webu www.zdravotnickepravo.eu. Zde vám pro přehled nabízíme Etický kodex "Práva pacientů", který po připomínkovém řízení definitivně formulovala a schválila Centrální etická komise Ministerstva zdravotnictví České republiky, a který slouží jako jako jedno z vodítek při hájení práv pacientů.

Porušení pracovní kázně, nebo neuspokojivé pracovní výsledky zaměstnance?

Přečtěte si článek naší advokátky JUDr. Lucie Marelové, specialistky na pracovní právo, který se zabývá důležitou otázkou zejména z pohledu zaměstnavatelů. Interpretuje a popisuje rozdíly mezi dosahováním neuspokojivých pracovních výsledků zaměstnance a porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci (porušením pracovní kázně), a to zejména méně závažným porušením pracovní kázně. Jedná se o dva od sebe oddělené instituty, u nichž v praxi dochází k jejich zaměňování a nesprávnému výkladu odpovídajících zákonných ustanovení v zákoníku práce. Článek byl publikován v časopise Práce a mzda č. 4/2010.

Chci se s Vámi poradit